LivsCoaching/ EnergiCoaching

LivsCoaching/ EnergiCoaching

Min Coaching handlar om en vidgad syn på dig själv, din energi och Livet som helhet.

Genom att se och möta sig själv i olika perspektiv kan man medvetet nå nya och medvetna mål vidare i Livet. Lösningarna brukar vara enkla… för du har själv faktiskt redan svaren inom Dig och Coachingen hjälper egentligen bara till att lyfta fram svaren så de äntligen blir medvetna och synliga för dig.

Min uppgift som Coach är att stödja, uppmuntra och utmana dig till nya utvecklande steg genom fullt fokus på dig och din livssituation.

Du sätter ditt mål från början och sen utgår vi från ditt liv här och nu och tar ett steg i taget. Du slussas successivt igenom ett arbetsmaterial där du utmanas att fundera, ta ställning och genom läxor på hemmaplan emellan sessionerna. Bit för bit kommer du att summera ibland förvånande men självklara insikter om dig och din kapacitet inom olika områden av ditt liv.

Grundläggande brukar man säga att minst 10 sessioner behövs och är vanligt för att man ska nå fram till ett ”flöde”, en nivå inom sig själv där man börjar se mer av sina styrkor och då vågar se på sig själv med friare och mer förlåtande ögon. Då kan man också våga låta nya insikter och livsmönster finnas med i vardagen, så att man mer aktivt och medvetet vågar börja utmana sig själv och sina gamla mönster med att göra nya saker och de gamla på nya sätt.

Du bestämmer redan från början själv ditt mål, hur långt du vill gå och vilka ev nya mål du vill sikta vidare mot. För ibland inser man plötsligt att man vill nå ännu längre… än man tänkte från början… Men allt sker i din takt och helt utifrån vad du själv vill uppnå!

Även om du inte väljer att genomgå Coaching-sessioner, är mitt förhållningssätt till dig i alla behandlingsformer stödjande och coachande oavsett. Mitt mål med alla klienter är att hela tiden vara stödjande mot ditt mål, din egen inre balans, glädje, livskraft och tillfredsställelse.

Så Välkommen!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *