Coaching & LivsEnergi

Coaching & LivsEnergi

Coaching är effektivt, det ger en vidgad och fördjupad syn på oss själva, vår energi och Livet som helhet. Ökad Livskvalitet!

Genom att bl a öka vår kroppsnärvaro i nuet och se närmare på och successivt lösa upp knutar av känslor och gamla problemställningar i vår fysiska kropp kan vi utvidga vår kapacitet och självbild. En ny medvetenhet kan börja bära mot nya nya mål vidare i Livet.

Ofta är lösningarna enkla… sedda i ett nytt perspektiv,  där Coachen följer på vägen som stöd och ställer frågor som hela tiden utvidgar medvetenheten.

Första samtalet är alltid gratis, ett Kartläggningssamtal, där Du beskriver vad som är utmanande i ditt liv och vilket mål du har med att gå in i en coachingprocess. Sen utgår vi från ditt liv här och nu och tar ett steg i taget och låter processen växa bit för bit. Successivt kommer du slussas vidare genom olika frågeställningar och vardagliga utmaningar i livet, ibland med en hemläxa att öva till nästa session. Steg för steg  kommer du att reflektera och summera, ibland förvånande men självklara insikter om dig och din kapacitet inom olika områden av livet.

Grundläggande brukar man säga att ca 10 sessioner är vanligt för att man ska nå fram till ett ”flöde”, en nivå inom en själv där man börjar se resultat och tydligare uppleva mer av sina egna kvaliteter och styrkor och där man också vågar se sig själv med friare och mer förlåtande ögon. Då blir det lättare att våga och tillåta nya insikter och mönster att prövas i vardagen.

Min uppgift som Coach är att stödja, bekräfta, uppmuntra och utmana med frågor tills nya utvecklande steg naturligt växer fram genom fullt fokus på dig i din livssituation till glädje, livskraft och tillfredsställelse. Och jag har självklart tystnadsplikt.

Så Välkommen till en Livgivande process!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *