Auratransformation

Auratransformation

AuraTransformation är en permanent behandling som transformerar/förändrar kroppens energisystem till en högre och starkare frekvens. Det innebär att man stärks fysiskt, psykiskt, mentalt och känslomässigt till en starkare och djupare enhet med och förståelse för sin egen inre kapacitet och sanning. Från att energisystemet innan har sju olika energicentra/chakran så transformeras dessa under behandlingen till tre mycket kraftfulla energicentran. På samma vis  som barnen föds nu med denna höga frekvens integrerad redan från början.

Den högre frekvensen innebär att självkänsla, livskraft, energi och livsglädje ökar. Den egna motivationen, kapaciteten och kreativiteten att ta itu med livet och dess utmaningar ökar. Samtidigt som omgivningens krav och stress inte längre har samma inverkan på vårt inre system som tidigare.

Vuxna födda före 1980-talet med sju energicentran/chakran kan uppgradera sitt energisystem och aura till denna starkare kvalitet, till en Indigoaura med indigoenergi genom en Auratransformation. Medan unga födda under mitten av 1980-talet oftast bara behöver göra en justering, då de redan har indigoenergi inblandad i sin själsaura från födelsen, en s k blandaura. Men de behöver hjälp att få en hel och full indigoaura med tre chakran för att få total tillgång till den nya tidens högfrekventa energi.

 

Den nya tidens barn

Barn födda från ca 1995 och framåt kallar vi Indigobarn. Deras aura består av ren indigoenergi, de har tre chakran istället för den gamla tidens sju chakran.

Från 2004 började barn födas med inslag av kristallenergi i indigoauran, en ny form av blandaura. Och från ca 2009 och framåt föds alla barn nu med ren kristallenergi och en kristallaura. Och från ca 2012 och framåt har de nyfödda all energi samlad i ett chakra, hjärtchakrat. Dessa barn har nu även en gyllene energi i sitt system och vi kalla dom Kristallgyllene.

De här “nya” barnens energisystem är högfrekventa och helt annorlunda  tidigare generationers energisystem. Det innebär att barnen också är och fungerar annorlunda än tidigare generationer. De tänker, upplever, reflekterar, problemlöser och ser sanningen i sin omgivning helt annorlunda än barn tidigare gjort. Det betyder också att barnens behov skiljer sig från tidigare generationer av barn. Alla tidigare generationer har haft sju chakran/energicentran. Ju färre chakran desto kraftfullare frekvens, energisystem och uttryck.

Indigobarn

Karaktäristiskt för indigobarn och ungdomar är sammanfattat bl a att de lätt blir splittrade, ofokuserade och överaktiva. De har också egenheten att direkt uttrycka när de genomskådar svaga punkter hos sin omgivning. Det ligger i deras natur att påvisa svagheter för att alla sanningar ska synliggöras. Indigobarnet uttrycker ofta högt och ljudligt sin åsikt. Tråkigt nog får många indigobarn ofta olika bokstavsdiagnoser, som ex ADHD. Deras överaktivitet beror till stor del på deras högfrekventa energisystem som gör att de är mycket intensiva och kraftfulla på alla sätt. Dessutom är de mycket känsliga för vilken föda de får. Socker, konserveringsmedel, konsistensgivare, färgmedel, smakämnen och alla vanliga tillsatser i snabbmat och halvfabrikat gör barnen än mer splittrade och överaktiva genom att deras inre system är så känsligt.

Man kan också säga att personer med indigoenergi har svårt att passa in i det gamla regelstyrda och “fyrkantiga” samhällssystemet. Skolan är för många av dessa barn en stor prövning, eftersom de inte alls har samma sätt att lära som tidigare generationer, både p g a deras högre energifrekvens men också för att deras båda hjärnhalvor är mer helt sammanlänkade. Oftast är det svårt och näst intill omöjligt för indigopersoner att bara sitta ner stilla och tyst i skolan. De behöver istället få vara fysiskt aktiva och rörliga och ges utrymme att själva delta i inhämtande och utveckling av kunskap på ett sätt som inte alls varit lika nödvändigt för tidigare generationer. Barnen/ ungdomarna är inte tysta och lugna utan uttrycker kvickt, högljutt och tydligt när något i tillvaron inte stämmer och som de med lätthet urskiljer. Det går alltså inte att tysta ner eller föra dessa starka personligheter bakom ljuset, då blir deras reaktioner bara än tydligare. Detta är förstås mycket utmanande för vuxna med det gamla mer lågfrekventa energisystemet som tidigt vant sig att tyst acceptera och följa alla gamla normer och regler. Men det gör alltså inte indigos.

Kristallbarn

Karaktäristiskt  för kristallbarnen är sammanfattat att deras energi handlar mycket om inre lugn och fokusering. Deras höga frekvens präglas av hjärtat, deras stora enda energicentra/chakra. Många vuxna upplever just kristallbarnen som rena kärleksvarelser, som bara lyser och utstrålar värme, kärlek och förtrolighet. De är födda från 2009 och framåt. Även om de kan tyckas mycket smidigare att ha att göra med än indigobarnen kan de ha en otrolig kraft och stark vilja och bestämdhet i att se till att få det som de vill.

Kristallbarnet kan i motsats till indigobarnet upplevas lite som inåtvänd, tyst och hålla mycket inom sig både av tankar, känslor och åsikter om det råder motstånd i omgivningen. En del kristallbarn är också senare än andra barn att börja tala. Det kan vara oroande för föräldrar men beror på att barnet tar in så mycket av allt som sker och har en sån djup närvaro att det inte riktigt finns tid att prata. Men det kommer -var så säker!

 

Gemensamt

Indigo- och kristall-barn är mycket känsligare än tidigare generationer och är ofta överkänsliga och allergiska för födoämnen. Barnens inre system tål inte kemiska tillsatser i maten. För många av dessa barn är det en stor lättnad att lägga om kosten genom att utesluta socker och alla kemiska tillsatser för att må bättre. Många av dessa barn känner också instinktivt redan som små att de behöver renare mat och vet exakt vad de behöver och vad de inte tål. Och där behöver vi vuxna bemöta med respekt och inte mena att det är onödigt krångel då det är viktigt att barnen och deras behov tas på allvar. Snabbmat och skräpmat är alltså inget för dessa barn. Kost som innehåller allt detta skapar bara rastlöshet, överaktivitet och onaturliga begär och behov som bara gör illa i det längre perspektivet.

Både indigobarn och kristallbarn är mycket sensitiva och sanningsseende. De läser av sin omgivnings alla ömma punkter totalt och förstår samtidigt de saker som sker på ett djupare plan än vi vuxna ens kan tänka. Kristallbarnen har dock ofta lättare att finna sig i skolsituationen och med andra människor utan att överreagera som lätt kan bli indigobarnets sätt.

Om AuraTransformation

Som vuxen kan man nu genomgå den transformerande behandlingen AuraTransformation. Det är en permanent och fysisk behandling och ett effektivt sätt att uppgradera sig till den nya tidens högre energifrekvens, som barnen nu föds med. Det innebär också att man som vuxen lättare kan förstå barnens uttryck och behov och därmed på olika sätt lättare kan medverka till att hitta nya lösningar på problemställningar tillsammans med och för dessa unga generationer.

För indigo- och kristall-barn innebär det stor skillnad att möta vuxna som också har det nya högfrekventa energisystemet integrerat. Det är till hjälp och stöd då barnen ofta känner sig utsatta, oförstådda och felplacerade i tillvaron, för att de ofta inte blir förstådda i vad de vill och menar. På detta vis kan barnen/ungdomarna istället ges möjlighet att möta förståelse, stöd och motiverande gränser från vuxna för att kunna vidareutvecklas till egen inre maximal kapacitet och kreativitet. Och på detta vis kan de unga slippa bli neddämpade med lugnande medel  i onödan, bara för att passa in i våra än så länge gamla föråldrade och fyrkantiga system. Det är ju de här barnen och ungdomarna som ska föra vår planet vidare till kommande generationer. Så vi har allt att vinna med att skapa större förståelse och samförstånd genom att samverka med deras speciella kvaliteter och kreativitet.

Behandlingen AuraTransformation öppnar med andra ord till nya insikter, perspektiv och möjligheter att kunna se, förstå, samverka och skapa Livskvalitet tillsammans med den nya tidens generationer och den nya tidens energier. Men det innebär också att vi blir tydligare för vår omgivning, sätter nya gränser och tillåter oss själva att öppna till vår egen inre glädje och kreativitet på många olika sätt och plan.

AuraTransformation TM utförs bara av Auraförmedlare utbildade genom danskan Anni Sennov, upphovskvinnan bakom AuraTransformation TM.

Varmt Välkommen höra av dig om du vill boka en behandling eller har vidare frågor!

(inrebalans.nu@gmail.com)

 

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *